SEGLING FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Lämna stolen på bryggan. Med Skota Hem kan alla segla!

Skota Hems Stödföretag: