Skota Hems finansiärer

2013 finansierades verksamheten till stor del av ett omfattande bidrag från PostkodLotteriet – Lotteriet för en bättre värld.

Men vi fick även fått betydande medel från olika fonder, stiftelser och donationer från enskilda.

Rotarys föreningar i Saltsjöbaden och på Värmdö bidrar med generösa donationer. Insamlingen sker främst via en gemensam ”båt-loppis” i början på säsongen men även genom andra interna aktiviteter vars avkastning doneras till Skota Hem.

Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) är värd för anläggningen i Saltsjöbaden och vi har ett mycket gott samarbete.

Under uppstartsåren bidrog Allmänna Arvsfonden med viktiga lönemedel, 2005-2007 bidrog de med medel till vår barn och ungdomssatsning.

Även Nacka kommun har varit en samarbetspartner sedan starten.

Näringslivet har under åren finansierat verksamheten till stor del. Skota Hem har/har haft samarbeten med många företag genom åren.