Om stiftelsen

Stiftelsen Skota Hem grundades 1987 av Claes Hultling, Pelle Gedda och Björn Wahlström. Verksamheten tog fart 1994 då Marit Söderström, en av Sveriges mest meriterade seglare, anställdes för att leda projektet ”Segling utan gränser” stöttat av Allmänna arvsfonden och Skandia. Under tre år reste man landet runt och besökte segelsällskap och klubbar, i samarbete med lokala rehabiliteringscenter och föreningar för personer med funktionsnedsättningar.

Runt stiftelsen har ett stort närverk bildats; en vänförening som består av ett hundratal personer med kunskap om och känsla för verksamheten. Verksamheten finansieras av näringslivet, Nacka Kommun, Allmänna Arvsfonden och bidrag från ett flertal olika fonder. En lång rad företag har sponsrat Skota Hem genom åren.

Idag består stiftelsens styrelse av ordförande Thomas Ehrner samt ledamöterna Thomas Gross, Claes Hultling, Roger Nilson och Agneta Skog Svanberg.

”Det finns många bra former av parasport men själv tycker jag att segling i Tvåfyran står i en klass för sig. Vi idrottar och tävlar där på lika villkor som andra seglare. När man seglar lämnar man sin funktionsnedsättning kvar i land. Segling är frihet. Att med vindens hjälp klyva vattenspegeln i en båt är lycka.”

CLAES HULTLING Paralympisk seglare och en av stiftelsens grundare

”Jag har seglat tidigare men i samband med att min MS blev sämre blev jag rädd för sjön, rädd för att drunkna helt enkelt. Jag trodde inte att det skulle vara möjligt att övervinna rädslan. Och så fick jag vara med om något märkvärdigt. Efter bara några dagar av Skota Hems kurs satt jag i båten och njöt- rädslan var som bortblåst. Känslan av att ha återtagit något av livet fyllde mig. Jag fick verkligen en skjuts ut ur min håla. Veckan hos Skota Hem gav mersmak. Jag hoppas verkligen att fler provar hur det känns att för några timmar på sjön känna sig helt oberoende, ha kontroll och känna den njutning och det luckorus det ger.”

INGER JACOBSEN Seglare

”Vi vill få människor att växa! Vi vill inspirera till ökat mod, vilja och skapa möjligheter för människor att själva ta aktiv del i att höja sin livskvalitet. Få sporter inger samma frihetskänsla som just segling. För oss är det angeläget att låta personer med rörelsenedsättning under trygga former få vingar på vattnet!”

ANNCHRISTINE BECCARI Skandia, huvudsponsor 1993-2003